GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Ở YODY, chúng tôi luôn gìn giữ 5 Giá Trị Cốt Lõi để mọi bước đi đều thêm vững chắc và giàu giá trị.

1. CUSTOMER CENTRIC

– Đặt sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên số 1 trong mọi suy nghĩ và hành động.
2. OWNERSHIP & AUTONOMY

– Sở hữu mục tiêu công ty, đội nhóm, cá nhân.
– Chủ động tìm kiếm nguồn lực và giải pháp.
– Suy nghĩ và hành động vì lợi ích tốt nhất cho tổ chức.

3.INTEGRITY

– Trung thực về tiền bạc, hàng hóa, tài sản.
– Làm đúng, làm đủ theo thiết kế.
– Giữ lời hứa với khách hàng, đồng nghiệp, đối tác.
– Khi đã nỗ lực hết sức mà thấy nguy cơ không thể giữ lời thì ngay lập tức thông tin cho những người có liên quan, tìm hiểu tác động, dọn dẹp hậu quả và đưa ra lời hứa mới.

4.GROWTH MINDSET

– Không ngừng học tập và tự hoàn thiện.
– Sẵn sàng thử nghiệm phương pháp mới, chấp nhận thất bại và tiếp tục hành động.
– Luôn nhìn thấy chủ đích tích cực trong mọi tình huống.

5. GOOD RELATIONSHIP

– Hào phóng, sẵn sàng cho đi và giúp đỡ mọi người.
– Đặt mình vào vị trí người nói để lắng nghe trọn vẹn và không thành kiến.
– Sẵn sàng đóng góp và đón nhận sự đóng góp một cách kịp thời, trực tiếp và xây dựng.
– Luôn ghi nhận thành quả hoặc nỗ lực dù chưa có thành quả.