icons8-bell-90
YODY Lifestyle - Nơi cập nhật những tin tức, hình ảnh về cuộc sống, con người và văn hoá tại YODY
Cơ hội thăng tiến 1 năm trước
ĐIỀU KỲ DIỆU
Thời gian thử việc của mình là 2 tháng. Bắt đầu từ tháng 12/2020 cho đến tháng 1/2021. Điều thú vị ở chỗ là thời gian thử việc của mình lại đúng vào thời điểm kết thúc mục tiêu của năm trước và bắt đầu cho 1 mục tiêu cực kì lớn và khát khao của năm sau.
Truyền thông Văn Hóa YODY