YODYer NHẮN GỬI 2022

🎯 Gửi đến năm 2022 🎯
Những tâm tư nhỏ trong giấc mơ lớn của các YODYer
————————
“Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó.” – 𝑡𝑟𝑖́𝑐ℎ 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉ 𝑘𝑖𝑚 – 𝑃𝑎𝑢𝑙𝑜 𝐶𝑜𝑒𝑙ℎ𝑜 💕