LÊ ĐỨC CƯỜNG – CHỈ CẦN KHÔNG BỎ CUỘC, SẼ LUÔN CÓ CÁCH

Cùng YODY trải qua rất nhiều khó khăn. Lê Đức Cường – Cửa hàng trưởng của YODY Bắc Giang 3, cửa hàng lớn nhất hệ thống YODY đã có những chia sẻ vô cùng thú vị và đầy cảm hứng. 

Thu nhập dần tăng theo thời gian và nỗ lực. Cường đã có những thành quả ngọt ngào.