Giới thiệu FGG

Biên tập
Xuất bản: | Chỉnh sửa: 28/01/2022 at 1:59 sáng

Mọi thông tin tuyển dụng của FGG xem tại đây được thành lập từ năm 2018, đến nay FGG đã có hơn 600 nhân sự đồng hành cùng 2 nhà máy tại Hải Dương. I. SỨ MỆNH FGG – Vì một cộng đồng Công nhân may hạnh phúc II. TẦM NHÌN CỦA FGG – Năm […]

Mọi thông tin tuyển dụng của FGG xem tại đây

được thành lập từ năm 2018, đến nay FGG đã có hơn 600 nhân sự đồng hành cùng 2 nhà máy tại Hải Dương.

I. SỨ MỆNH FGG
– Vì một cộng đồng Công nhân may hạnh phúc

II. TẦM NHÌN CỦA FGG
– Năm 2023: Nhà máy FGG có 2.000 Công nhân may hạnh phúc
– Năm 2025: Nhà máy FGG 4.000 Công nhân may hạnh phúc
– Năm 2028: Nhà máy FGG 8.000 Công nhân may hạnh phúc
– Năm 2038: Nhà máy FGG 40.000 Công nhân may hạnh phúc

Trang web tuyển dụng: https://www.fgg.vn/

icons8-bell-90
YODY Lifestyle - Nơi cập nhật những tin tức, hình ảnh về cuộc sống, con người và văn hoá tại YODY
Bài viết liên quan

Cơ hội thăng tiến